ข้อตกลง

  • หากไม่ทำการสมัครใช้งานระบบก่อน จะไม่สามารถเลือกโครงการคัดเลือกใด ๆ ได้
  • การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา  ฝ่ายวิจัยและวิชาการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7520-1727, 0-7520-1700 ต่อ 52293 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
เข้ากลุ่ม
psutrang2567
เพื่อติดตามข่าวสาร
งานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง
  ระบบรับสมัครรับตรง ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง

สมัครเข้าใช้งานระบบ / Sign up

นักเรียนต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนจากนั้นสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าไปสมัครในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ
สมัครเข้าใช้งาน / Sign up

เข้าสู่ระบบ / Sign in

สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานและได้รับรหัสผ่านทางอีเมลแล้ว  สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันทีเพื่อทำการสมัคร/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/พิมพ์ใบสมัครในโครงการที่สมัครเอาไว้แล้ว/พิมพ์ใบจ่ายเงิน/ตรวจสอบการจ่ายเงินและอื่นๆ
ลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขอีเมล์

  • หากนักเรียนสมัครใช้งานระบบด้วยอีเมล์ที่ผิด หรือไม่สามารถเข้าอีเมล์เพื่อที่จะไปรับรหัสผ่านได้ให้รอ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่
  • สำหรับผู้ที่ยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว หากลืมรหัสผ่านและจำอีเมล์ที่เคยสมัครไว้ไม่ได้ให้ทำการสมัครอีเมล์ใหม่ จากนั้นให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุอีเมล์ใหม่ในสำเนาบัตรดังกล่าว) โดยส่งทางโทรสาร (FAX) ไปยังงานรับนักศึกษา หมายเลข 0-7520-1711